vietnamese_hair_model_wanted

Xin vui lòng để đến trải nghiệm một công nghệ Nhật Bản-phong cách. Đàn ông Phụ nữ OK

 

※Ngày trong tuần13:00~16:00(cuộc hẹn)

・Cắt Shampoo    60000VND

・Cạo Shampoo   60000VND

・Cut, dầu gội đầu, cạo râu 80000VND

・Màu, uốn tóc    160000VND